Tajuk: Membongkar Tipu-Daya Yahudi

PENDAHULUAN

Sesungguhnya segala puji-pujian itu hanyalah bagi Allah. Dialah sahaja Yang Berhak Dipuji dan Dia jualah tempat meminta pertolongan serta memohon petunjuk. Dan kepada Allah jualah kita berlindung dari setiap kejahatan diri sendiri dan keburukan amal perbuatan kita.

Barangsiapa yang diberikan petunjuk oleh Allah, maka tiada suatu apa pun yang dapat menyesatkannya dan barangsiapa pula yang disesatkanNya, maka tiada suatu apa pun yang mampu memberikan petunjuk kepadanya lagi.

Pada esei kali ini saya telah mengkhususkan perbincangan dalam konteks ‘Gerakan Isra’ iliyyat Moden’ yang dibawa oleh dunia Barat. Ini bertujuan untuk menjelaskan perkembangan ke-Yahudi-an yang berlaku dan bagaimana ia boleh menceroboh masuk ke negara-negara umat Islam yang akhirnya telah mempengaruhi perjalanan kehidupan mereka dari aspek pandangan dan aliran pemikiran. Justeru itulah, maka saya seharusnya memperkatakan tentang tajuk ini di samping memberikan peringatan dan amaran terhadap bahaya pengaruh tersebut. Dalam pada masa yang sama juga saya berharap agar ia sedikit sebanyak dapat membongkar fenomena sebenar yang berlaku terhadap sebilangan besar umat Islam masa kini.

PENGERTIAN ISRA’ILIYYAT

Isra’iliyyat adalah suatu istilah yang dilabelkan oleh orang-orang Islam terhadap sebarang perkhabaran, pandangan dan cerita-cerita tidak benar yang dikaitkan dengan bangsa Isra’el iaitu orang-orang Yahudi. Manakala perkataan Isra’el pula ialah panggilan bagi nabi Ya’qub bin Ishaq bin Ibrahim a.s. Nama inilah yang telah digelarkan kepada bangsa Isra’el yang akhirnya dinamakan sebagai kaum Yahudi selepas kebangkitan nabi Muhammad s.a.w. sebagai nabi dan rasul. Nampaknya gelaran tersebut begitu sebati sekali dengan mereka hinggalah ke hari ini.

KANDUNGAN CERITA-CERITA ISRA’ILIYYAT

Secara umumnya Isra’iliyyat ini terbahagi kepada dua bahagian:
1. Isra’iliyyat kuno
2. Isra’iliyyat moden

Saya akan membincangkan cerita tentang Isra’iliyyat moden selepas ini demi membuka ruang bagi saya untuk menyelak serba sedikit tentang sejarah Isra’iliyyat kuno. Isra’iliyyat kuno ialah cerita-cerita yang berkaitan dengan kisah-kisah orang dahulukala dan masa silam. Antaranya ialah, perkhabaran dan ilmu pengetahuan yang diambil oleh orang-orang terdahulu yang berbangsa Yahudi, iaitu yang menceritakan tentang asal-usul alam, perihal kejadian makhluk dan peristiwa umat terdahulu. Riwayat, perkhabaran dan hadith-hadith yang batil yang disampaikan oleh sesetengah golongan mufassir dan muhaddith yang disandarkan kapada Rasulullah s.a.w. dan mereka mentafsirkannya dengan ayat-ayat al-Quran. Padahal ia adalah cerita dongeng dan palsu yang diambil daripada orang-orang Yahudi atau sumber-sumber yang lain. Berita dan pandangan-pandangan batil yang menyesatkan dalam urusan keagamaan dan kehidupan umat Islam, yang diambil daripada golongan Kristian atau bangsa dan puak yang lain. Dan perkara-perkara syubhat yang ditimbulkan oleh golongan yang berkepentingan untuk menyerang kesucian Islam dengan cerita-cerita rekaan dan pembohongan yang disandarkan kepada tentera-tentera, pembela dan para ulama Islam di setiap peringkat sejarah Islam.

Mengapakah Perlabelan Ini Lebih Kepada Orang Yahudi?

Sememangnya para alim ulama melabelkan setiap cerita dongeng dan khurafat sebagai Isra’iliyyat, adalah kerana melebihkan penguasaan orang-orang Yahudi Isra’el terhadap bangsa-bangsa lain dalam hal seperti ini. Oleh itu, apakah faktornya mereka diberikan kedudukan yang lebih daripada bangsa-bangsa lain?

Kerana sebahagian besar kisah khurafat dan batil ini, berasal dan bersumberkan dari orang Yahudi. Kerana orang-orang Yahudi lebih dahulu daripada umat dan bangsa lain dalam mereka-rekakan cerita palsu dan dakwaan bohong serta menyebarkannya di kalangan bangsa lain. Kerana bangsa lain hanyalah pelajar kerdil sahaja dibandingkan dengan guru mereka ini, orang-orang Yahudi yang merupakan syaitan segala kejahatan dan kerosakan. Kerana orang-orang Yahudi bekerja keras untuk ‘memperbodohkan’ bangsa lain dan mengekalkan mereka dalam kebodohan dan kedunguan agar lebih memudahkan segala perancangan yang diatur oleh mereka. Kerana pada akhirnya, kisah-kisah khurafat dan bohong ini akan berkait rapat dengan orang-orang Yahudi jua. Lantaran merekalah yang mengatur segala-galanya.

CIRI-CIRI KHUSUS BANGSA YAHUDI

1) Mengada-adakan pendustaan terhadap Allah.

Keilmuan yang dimiliki orang Yahudi ditumpukan untuk melakukan pendustaan dan pembohongan terhadap Allah s.w.t tanpa segan silu. Orang Yahudi amat dikenali sebagai bangsa yang paling kuat melakukan pembohongan dan pendustaan terhadap Allah s.w.t. Di dalam al-Quran terdapat banyak contoh-contoh yang dibawakannya menceritakan tentang pendustaan yang diadakan-adakan terhadap Allah s.w.t di antaranya sepertimana firmanNya:

Maksud: Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bahagia dari al-Kitab? Mereka percaya kepada jibt dan thaghut, dan mengatakan kepada orang-orang kafir (musyrik Mekah), bahawa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. (Surah an-Nisa’: 51).

2) Mengada-adakan pendustaan terhadap orang-oang soleh.

Orang-orang Yahudi, merekalah yang telah menyebarkan cerita-cerita bohong dan rekaan palsu terhadap para anbiya’ dan orang-orang soleh. Mereka juga yang telah menuduh golongan anbiya’ dengan kebatilan dan perkara-perkara keji serta hina. Mereka bertindak menyebarkan tohmahan dan pendustaan tersebut di kalangan umat manusia dan akhirnya ia sampai kepada kita dalam bentuk “Isra’iliyyat”.

Mereka jugalah yang telah menuduh nabi Noh meminum arak, menuduh nabi Ibrahim a.s. melakukan dusta, mentohmahkan nabi Ya’qub berkelahi dengan Tuhan, menuduh nabi Yusuf dengan mencuri, mentohmahkan nabi Musa melakukan penderhakaan, nabi Harun dengan penyembahan anak lembu, nabi Daud dengan melakukan perbuatan keji, nabi Sulaiman dengan penyembahan berhala, nabi Lut dengan tuduhan berzina dengan anak perempuannya dan nabi Isa sebagai anak anak zina!!

3) Dengki terhadap orang-orang Islam.

Di antara ciri-ciri yang dimiliki oleh orang Yahudi ialah bersikap hasad dengki, penuh dendam terhadap orang-orang yang beriman. Mereka mencemburui golongan ini kerana mereka berada di jalan yang benar dan justeru Allah s.w.t. telah memberikan petunjuk kepada golongan beriman untuk beriman dan taat patuh kepadaNya. Bagi orang-orang Yahudi, ia merupakan suatu jenayah (dosa besar) terhadap mereka.

Iri hati orang-orang Yahudi terhadap orang-orang yang beriman ini mendorong mereka untuk bekerja keras dalam usaha memesongkan orang-orang beriman dari kebenaran, memurtadkan mereka dari agama mereka dan mengembalikan mereka kepada kekufuran. Perkara ini telah pun diterangkan dalam firmanNya yang berbunyi:

Maksud: Sebahagian besar ahli kitab menginginkan agar mereka dapat mengembalikan kamu kapada kekafiran setelah kamu beriman, kerana dengki yang (timbul) dari mereka sendiri, setelah nyata bagi mereka kebenaran. (Surah al-Baqarah: 109).

4) Benci pada kebenaran.

Ciri-ciri keilmuan orang-orang Yahudi ialah bencikan kebenaran. Di mana perasaan benci ini tumbuh di dalam hati mereka, terpendam di dalam jiwa mereka dan sering mengajak mereka untuk menerangi kebenaran ini (Islam) dengan pelbagai jalan mahupun cara. Allah s.w.t. mengingatkan mereka dari membenci akan kebenaran dan melarang mereka dari menjadi golongan pertama yang kafir kepadanya (al-Quran), sebagaimana firmanNya:

Maksud: Dan berimanlah kamu kepada apa yang telah Aku turunkan (al-Quran) yang membenarkan apa yang ada padamu (Taurat), dan janganlah kamu menjadi orang yang pertama kafir kepadanya. (Surah al-Baqarah: 41).

5) Menyembunyikan kebenaran.

Allah s.w.t. telah mengamanahkan mereka dengan ilmu pengetahuan dan perkara yang hak (kebenaran), lalu mereka menyembunyikan (dari orang lain) dan menonjolkan kebatilan serta menyebarkannya. Benarlah firman Allah s.w.t. yang berbunyi:

Maksud: Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, iaitu al-Kitab dan menjualnya dengan harga yang sedikit (murah), mereka itu sebenarnya tidak memakan (tidak menelan) ke dalam perut mereka melainkan api. (Surah al-Baqarah: 174)

6) Mendustakan yang hak.

Keilmuan orang Yahudi ini juga memimpin mereka ke arah mendustakan perkara yang hak (kebenaran) kerana ia tidak datang melalui bangsa mereka disebabkan mereka adalah golongan yang mementingkan diri sendiri, penuh dengan hasad dengki di dalam jiwa mereka. Mereka akan mendustakan apa sahaja yang tidak dikeluarkan dari kalangan bangsa mereka. Walaupun pada hakikatnya (apa yang dikatakan itu) adalah suatu kebenaran yang nyata.

7) Mencampur-adukan kebenaran dengan kebatilan.

Sesungguhnya Allah s.w.t. telah melarang orang-orang Yahudi dari melakukan jenayah (dosa besar) ini apabila dia berfirman kepada mereka:

Maksud: Hai Ahli Kitab, mengapa kamu mengingkari ayat-ayat Allah, padahal kamu mengetahui (kebenarannya) Hai Ahli Kitab, mengapa kamu mencampur adukkan yang hak dengan yang batil, dan menyembunyikan kebenaran, padahal kamu mengetahui? (Surah Ali Imran: 70-71).

8) Bermegah-megah dengan kebatilan.

Sejarah orang-orang Yahudi telah membuktikan perbuatan mereka menghiasi dengan kebatilan dan mempersembahkannya kepada umat manusia yang mana mereka menggunakan ilmu dan tipu daya mereka untuk menghiasinya dan meyakinkan manusia dengannya.

9) Menyebarkan kebatilan dan kesesatan.

Oleh kerana orang-orang Yahudi mengikuti akan kebatilan dan menghiasinya kepada orang lain, dengan sebab itulah mereka menyebarkan cerita-cerita batil di kalangan umat manusia. Sedangkan mereka ini sebenarnya tidak mempunyai ilmu (sedikit pun) kerana ilmu yang (didakwa) mereka itu hanyalah angan semata-mata, sangkaan, khayalan, dan cerita-cerita batil mereka jua.

10) Fitnah dan tohmahan.

Fitnah-fitnah dan propaganda mereka itu ternyata telah banyak memberikan kesan yang amat buruk (kepada kaum muslimin), menyesatkan dan memecah-belahkan perpaduan umat Islam serta menyukarkan usaha dakwah para alim ulama. Mereka terpaksa menghadapinya dan menjelaskan tentang bahaya dan dosanya, membongkarkan kepalsuannya serta mengingatkan umat Islam agar menjauhkan diri dari terjebak ke dalamnya.

11) Mereka adalah kaum yang tidak mengerti.

Tahulah kita mengapakah al-Quran telah meletakkan orang-orang Yahudi yang berilmu pada darjat orang-orang dungu yang jahil. Dan pada saat ini kita benar-benar sedar setelah kita ketahui tentang bahagian ilmu yang mereka miliki sehingga mereka mendakwa diri sendiri lebih berilmu dari orang lain. Sedangkan itu semua adalah sangkaan melulu, angan-angan kosong dan khayalan mereka sahaja.

ISRA’ILIYYAT MODEN

Sekarang Zaman Kekuasaan Bangsa Yahudi.

Zaman ini merupakan zaman kebangkitan bangsa Yahudi, dan pemerintahan dunia oleh mereka, di mana mereka telah berjaya menyusup masuk ke dalam setiap pusat pemerintahan dan kawalan negara-negara dunia pada hari ini. Maka mereka sewenang-wenangnya mengawal hal ehwal urusan negara lain mengikut apa yang mereka mahukan dan ternyata mereka berhasil memperolehi matlamat dan tujuan mereka setelah sekian lama.

Kerosakan Sentiasa Mengiringi Pemerintahan Bangsa Yahudi.

Al-Quran telah memberitahu kita tentang iringan yang erat antara orang-orang Yahudi dan kerosakan sebagaimana firman Allah Ta’ala (Surah al-Isra’: 4). Kerosakan yang dilakukan oleh orang Yahudi dan kesombongan mereka ini ternyata amat jelas terdapat dan menonjol pada zaman ini. Orang-orang Yahudi merupakan pengikut syaitan yang sangat jahat. Mereka adalah kejahatan yang bergerak, perosak yang merosakkan, penyesat yang menyesatkan dan utusan kekafiran dan kekesatan yang tugasnya memerangi kebenaran dan keimanan.

Yahudi Memusuhi Islam.

Orang-orang Yahudi merupakan antara umat manusia yang paling keras permusuhannya terhadap agama Islam dan kaum muslimin. FirmanNya:

Maksudnya: Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang yang beriman ialah orang Yahudi dan orang musyrik. (Surah al-Ma’idah: 82).

Keganasan Yahudi Ke Atas Kaum Muslimin.

Permusuhan orang Yahudi terhadap kaum muslimin terbit hasil dari permusuhan mereka terhadap agama Islam. Dengan sebab itu, mereka memperhebatkan peperangan mereka terhadap kaum muslimin pada zaman ini, dan melancarkan serangan ganas ke atas mereka. Orang-orang Yahudi berjaya (pada saat kelalaian kaum muslimin) untuk menghapuskan pemerintahan khalifah Islamiyah dan mengantikan segala usaha dakwah Islam serta ukhuwwah keimanan dengan seruan-seruan berbentuk setempat dan perkauman. Di samping itu mereka telah membahagi-bahagikan kaum muslimin ke beberapa buah negara dan pertubuhan, yang wujud padanya permusuhan, kebencian, pembunuhan dan pertelingkahan sesama mereka. Akhirnya berkembang pesatlah di kalangan umat Islam moden segala dakwah-dakwah batil, syair-syair yang menyesatkan, pemikiran kotor dan keji, gambaran Jahiliyah, cerita dongeng, khurafat, dusta dan rekaan orang Yahudi yang telah kita namakan sebagai Isra’iliyyat Moden.

Berperang Dengan Gerakan Islam.

Bagi menjayakan misi peperangan mereka terhadap gerakan Islam ini, mereka mendapatkan bantuan daripada negara-negara dan badan pertubuhan di sebelah Timur mahupun Barat malahan tidak terkecuali juga badan pertubuhan yang menguruskan hal ehwal umat Islam.

PELOPOR ISRA’ILIYYAT MODEN

Bermotifkan untuk menjauhkan umat Islam dari sifat keIslaman mereka dengan (meninggalkan ajaran agama) dan bermaksud menimbulkan keraguan dalam diri mereka tentang hakikat kebenaran Islam, peraturan dan prinsip-prinsipnya agar mereka mengambil sebagai gantinya segala perkara yang mengelirukan dan penuh kebatilan (palsu dan sesat).

Puak-puak Yahudi menetapkan tempoh selama 100 tahun bagi merealisasikan matlamat mereka tersebut dan mereka telah bahagikannya kepada 2 peringkat:

Peringkat pertama:

Tempohnya selama 50 tahun dari tahun 1897-1947M dan berakhirnya dengan tertegaknya kerajaan Yahudi di bumi Palestin.

Peringkat yang kedua:

Tempohnya selama 50 tahun dari tahun 1947-1997M dan berakhir dengan pemerintah dunia keseluruhannya di perintah oleh orang Yahudi di bumi Palestin.

Kisah tiga orang Yahudi dan gerakan Isra’iliyyat.

Ketiga-tiga orang Yahudi tersebut ialah:

Karl Marx: Penggerak Gerakan Isra’iliyyat Atheis (tidak percayakan Tuhan) dan ekonomi atau lebih mudah dipanggil Komunisme.

Sigmond Proid: Penyebar Gerakan Isra’iliyyat seks dan kejiwaan.

Emil Durkayem: Penyebar Gerakan Isra’iliyyat sosial yang berkaitan dengan ilmu kemasyarakatan dan kuasa anggota luaran serta akal berkumpulan.

CONTOH-CONTOH GERAKAN ISRA’ILIYYAT SEMASA

Fahaman Komunisme.

Komunisme Atheis ialah suatu fahaman yang mengambil prinsip Yahudi yang dibawa oleh Karl Marx dan yang lebih dikenali dengan namanya sendiri sebagai Marxisme. Pada suatu ketika golongan komunis ini diiringi dengan seorang lelaki Yahudi bernama Lenin yang telah menukarkan ideologi-ideologi Marx kepada sebuah gambaran reality. Apabila dia berjaya mendirikan sebuah kerajaan komunis di Russia, lalu dia panggil sebagai Lenin Marxis. Fahaman komunisme ini berasaskan kepada keingkaran wujudnya Allah Ta’ala, memerangi agama dan mempertahankan material serta tabiat semulajadi. Ucapan mereka yang terkenal ialah: Tidak ada tuhan dan alam semesta adalah material.

Fahaman Rasionalisme.

Merupakan salah satu daripada gerakan Isra’iliyyat moden yang berasaskan kepada khurafat yang mempertuhankan akal. Penyebar Isra’iliyyat moden ini ingin memerangi agama (melalui khurafat) dan khususnya Islam yang berasaskan kepada menetapkan wujudnya alam ghaib dan jalan untuk menetapkan hal itu ialah wahyu yang dibawa nas daripada Allah kepada Rasulullah s.a.w.

Fahaman Masonarisme.

Seruan dan dakyah ke arah “hak kebebasan manusia” hanyalah suatu laungan untuk mencuit perasaan dan sentimen manusia dimulakan dari pihak orang Yahudi dan penyebar-penyebar Isra’iliyyat, dengan tujuan agar mereka melanggari perintah agama (Islam) lantas menerima propaganda Isra’iliyyat tersebut.

Fahaman Sekularisme.

Ialah terjemahan bahasa Melayu bagi perkataan secularite dalam Eropah. Ia merupakan terjemahan yang salah kerana ia memaksudkan bahawa fahaman ini (Non-Realigions) ada kaitan dengan ilmu sedangkan mengikut pengertian bahasa asalnya ia tidak punya kaitan langsung dengan ilmu. Malahan apa yang dimaksudkan dengannya (Sekularisme) mengikut bahasa tersebut ialah kehidupan jauh dari urusan keagamaan atau menjalani pemisahan penuh di antara agama dan kehidupan.

ISRA’ILIYYAT DALAM ASPEK KEINDIVIDUAN.

1) Kewujudan yang sia-sia.

Ditujukan kepada seorang insan moden lebih-lebih lagi anak muda yang tidak berpedoman ke arah perasaan hilang pedoman, keresahan, kekecewaan dan penderitaan.

2) Kebebasan.

Golongan penyebar Isra’iliyyat moden mengajak pemuda di dunia ini (khususnya di negara umat Islam) agar mereka menikmati kehidupan mereka sepuas-puasnya hidup di atasnya dengan bebas dan berkata serta melakukan apa sahaja yang mereka mahukan. Tanpa ada belenggu sempadan, syarat-syarat mahupun kesudahan bagi kebebasan mereka tersebut.

3) Percanggahan antara pemikiran dan tingkahlaku harian.

Ini kerana pemikiran dan perkataan merupakan suatu teori manakala perbuatan dan amalan merupakan suatu praktikal. Apabila kedua-duanya bercanggah maka hal ini tidak memelikkan, tidak mencacatkan mahupun kepura-puraan.

4) Pemisah di antara kehidupan umum dan peribadi.

Gerakan Isra’iliyyat moden ini juga membenarkan mempunyai dua kehidupan: satu kehidupan umum yang memberikan manfaat, kebaikan dan lurus dan satu kehidupan khas yang bergelumang dalam kancah noda dan dosa syaitan iblis.

5) Tidak campurtangan dalam urusan orang lain.

Seruan untuk tidak campur tangan dalam urusan kehidupan orang lain bermakna membantutkan kewajipan syarak yang telah diwajibkan oleh Allah s.w.t ke atas setiap individu mulim dan muslimah iaitu menyuruh dengan perkara yang makruf serta menegah dari perkara yang mungkar dan memberikan nasihat, kebaikan serta petunjuk kepada orang lain.

ISRA’ILIYYAT DALAM EKONOMI.

Fahaman Isra’iliyyat moden telah menguasai bidang ekonomi dan menyebarkan banyak daripada unsur-unsur khurafat, propaganda dan batil terhadapnya serta meracuni kehidupan berekonomi. Mencemari dan merosakkannya. Tindakan yang mereka lakukan itu adalah untuk mengekalkan penguasaan mereka terhadap ekonomi dunia, harta-benda dan hasil sumber di negara-negara lain. Sebagaimana yang dimaklumi, orang Yahudi amat gemar dan cintakan harta serta mengabdikan diri padanya. Seperti kebebasan berekonomi, riba adalah keperluan ekonomi, dan pemisah antara pekerti dan perniagaan.

ISRA’ILIYYAT DALAM POLITIK.

Orang Yahudi ingin merosakkan kehidupan berpolitik dan mengubah pengertian kerajaan berpolitik dan mengubah pengertian kerajaan, kepimpinan dan pemerintahan dari dasar yang sebenar, melalui jalan menyebarkan fahaman khurafat dan mengelirukan kerana mereka menyedari kepentingan aspek ini terhadap masyarakat antarabangsa, tidak kira pemerintah mahupun rakyat yang diperintah serta kesan yang merosakkannya dengan merosakkan kehidupan mereka keseluruhannya.

ISRA’ILIYYAT DALAM KEMASYARAKATAN.

Mereka menilai manusia berasaskan kepada harta dan perolehan bank serta keuntungan perniagaan atau berasaskan kepada pangkat, kekuasaan, pemerintahan dan pengaruh (kedudukan) atau berasaskan kepada kekuatan material, keperkasan tubuh badan dan pemandangan yang cantik atau berasaskan kepada warisan kekeluargaan dan kabilah (puak) atau berasaskan keturunan dan kerabat (saudara-mara) atau berasaskan hampirnya dengan orang yang memegang kerajaan atau pemerintahan atau selainnya. Jadi apabila seseorang manusia tidak memiliki sekelumit daripada nilai-nilai, ciri-ciri dan kayu ukur seperti yang disebutkan tadi, maka ia tidak mempunyai nilaian atau harga di dalam masyarakat Isra’iliyyat tersebut. Golongan penyebar Isra’iliyyat tersebut menyeru agar sikap berpura-pura dalam bermasyarakat diamalkan dalam ikatan dan hubungan individu masyarakat. Sikap berpura-pura ini tertegak di atas pergaulan dengan orang lain dan mendekati mereka dengan cara batil serta mengucapkan ungkapan pujian kepada mereka yang berupa pembohongan kepura-puraan.

KESIMPULAN

Di dalam esei ini kita telah menyedari tersebarnya unsur-unsur Isra’iliyyat pada zaman ini dan betapa ia telah sampai di pelbagai negara di dunia, sehinggalah dapat manawan dunia arab dan dunia Islam dan sekaligus orang ramai yang terpengaruh dengannya dalam pelbagai kedudukan kuasa, kepimpinan dan tanggungjawab pada ummah. Sesungguhnya jalan atau cara-cara menghadapi segala dakyah Isra’iliyyat adalah dengan menghapuskan punca-punca yang menyebabkan penyebarannya. Penyelesaian dalam berhadapan dengan Isra’iliyyat ialah berpegang teguh dengan al-Kitab dan as-Sunnah serta mendalami isi kandungan al-Quran dalam setiap pemikiran, pandangan dan gambaran. Di samping tidak lupa untuk membentuk “pemikiran Islam berteraskan al-Quran” yang berpegang dengan ketulenan, manhaj, ilmu dan serta membuang kebiasaan citarasa dan hawa nafsu.

------------------------

Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
02600 Arau, Perlis
MALAYSIA

013-4006206, 011-1070-4212, 011-1078-4731 (H)
04-988-2701 (P), 04-988-2597 (R)