Tajuk: Maksud Mukjizat

JENIS-JENIS MUKJIZAT

Mukjizat terbahagi kepada dua iaitu mukjizat material dan mukjizat kubra. Mukjizat material ialah mukjizat yang boleh disaksikan oleh manusia. Contohnya air keluar dicelah – celah jari Rasulullah, awan menaungi Rasulullah ke mana saja baginda pergi, bulan terbelah dua dan sebagainya.

Mukjizat kubra pula ialah mukjizat tidak dapat disaksikan oleh manusia lain contohnya Rasulullah diangkat naik ke tempat yang paling tinggi dan mulia
iaitu “ sidratul muntaha”. Ini supaya baginda dapat menyaksikan tanda – tanda kebesaran Allah S.W.T. Baginda juga telah sampai ditempat paling tinggi dimana jibril sebagai malaikat yang paling hampir dengan Allah sendiri pun tidak pernah sampai ke tempat tersebut.

Allah S.W.T telah mengurniakan mukjizat kepada lima nabi iaitu nabi Musa, nabi Isa, Nabi Ibrahim, nabi Nuh dan nabi Muhammad s.a.w. Sifat api ialah membakar tetapi ketika orang – orang kafir mengikat nabi Ibrahim untuk membakarnya di dalam api, maka Allah S.W.T tidak menjadikan Ibrahim lari dari pandangan mereka atau pun hujan untuk memadam api. Tetapi Allah mempunyai hikmah yang tinggi. Apabila dibakar badan Ibrahim tidak cedera sikit pun kerana Allah S.W.T. telah berfirman yang bermaksud :“Hai api! Hendaklah kau menjadi dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. ”

Begitu juga keadaannya ketika mana Musa a.s dan pengikut – pengikutnya melarikan firaun daripada Firaun dan tenteranya yang mengejar mereka dalam keadaan mencemaskan itu terperangkapdengan sebuah laut yang luas di hadapan mereka manakala di belakang Firaun dan pengikut – pegikutnya sedang mara. Kemudian Allah telah menghantar bantuan dari langit. Maka Allah S.W.T telah memberikan tongkat dan menyuruh memukul tongkat itu ke arah laut tersebut maka dengan kusaNya maka terbelah laut tersebut dan nabi Musa serta pengikutnya dapat menyeberangi laut tersebut tetapi apabila Firaun dan pengikutnya sampai dilaut itu bercantum semula dan akhirnya mereka mati lemas.

Nabi Isa pula dapat menhidupkan orang mati dan menyembuhkan penyakit kusta ia adalah mukjizat dari Maha Pencipta dan tidak ada seorang manusia pun yang mampu menghidupkan orang mati atau menyembuhkan penykit kusta dengan isyarat mata. Nabi Nuh pula di mana berlaku banjir besar di mana orang yang beriman kepada Allah S.W.T. akan terselamat kerana berada di atas kapal yang besar. Sebelum itu Nabi Nuh telah memberitahu bahawa akan berlaku banjir besar tetapi penduduk di situ tidak menghiraukannya dan akhirnya isteri dan anaknya serta oroang – orang yang jahil mati lemas di hanyut banjir besar itu.

Nabi Muhammad s.a.w adalah nabi yang paling banyak menerima dugaan dari Allah S.W.T. Antara mukjizat yang Allah kurniakan kepadanya ialah keluar air di celah – celah jari rasulullah, bulan terbelah dua, awan mengikut pergerakan rasulullah dan sebagainya.

Erti kalimah ‘SUBHANALLAH’

Kalimah yang bermaksud “ Maha Suci” tidak tersebut dalam al – Quran kecuali ketika menyebut perkara –perkara ajaib dan luar biasa. Oleh itu ketika mendengar kalimah itu di sebut dalam al – Quran secara automatic kita akan mengetahui bahawa ianya merupakan suatu penyucian terhadap kekuasaan Allah S.W.T. dan bahawasanya perkara tersebut tidak mampu dilakukan sesiapa melainkan Allah Maha Esa sahaja.

BAHAGIAN PERTAMA

Maha suci Allah yang memperjalankan baginda s.a.w.

Rasulullah s.a.w. telah menerima penyeksaan yang banyak daripada orang – orang kafir dan musyirikin. Pada tahum yang sama iaitu tahun dukacita baginda telah kehilangan seorang isteri, Khadijah r. a yang merupakan sumber ketenangan baginda, beliau telah menguati kesusahan kesusahan yang telah dihadapi baginda di jalan dakwah.

Kemudian baginda telah menuju ke Taif, mudah – mudahan di sana ada insan –insan yang akan menyahut seruan dakwah dan beriman dengan ajaran Allah. Namun baginda mendapat tentangan dari mereka dan mereka mengarahkan orang – orang bodoh serta kanak – kanak membaling batu ke arah Rasulullah, lalu baginda pergi dari situ dan menuju ke sebuah kebun sambil menadah tangan di langit bermunajat dan mengadu kepada tuhan tentang keingkaran penghuni bumi.

Dan Allah S.W.T. telah berfirman kepada Rasulullah yang bermaksud :

Dan janganlah kamu merasa sempit dada di sebahagian tipu daya mereka itu. Sesungguhnya Allah bersama orang yang bertaqwa dan orang – orang yang berbuat kebajikan. (Surah an – nahl : 127 – 128)

Dari sini datangnya peristiwa Isra’ dan Mikraj. Sebelum menceritakan tentang mukjizat ini maka tidak dapat tidak kita mesti mendalami sesuatu yang tersirat di dalam permulaan ayat surah Al – Isra’ yang bermaksud :Maha suci Allah yang telah memperjalankan baginda pada waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. (Surah Al – Isra’ ayat 1)

Surah tersebut telah dimulakan dengan kalimah ‘ Subhana’ yang bermakna ‘Penyucian’ iaitu penyucian terhadap zat Allah Ta’ala daripadamenyerupai dengan sesuatu yang sama ada pada sifat atau perbuatanNya. Ia juga membawa pengertian bahawa penyucian yang mutlak hanya milik Allah, Tidak sesuatu pun yang menyamai Allah sama ada pada zat, sifat atau perbuatan. Contohnya Allah Ta’ala wujud dan kita juga wujud, tetapi kewujudan Allah dan kewujudan kita adalah sesuatu yang berbeza. Allah Ta’ala mempunyai zat dan sifat dan kita mempunyai zat dan sifat tetapi tidak ada persamaan. Meskipun Allah mempunyai perbuatan tertentu tetapi kita tidak boleh menyamakan dengan perbuatan makhluk. Bahkan perbutan Allah berada di luar kemampuan manusia dan mengatasi tahap pemikiran manusia.

Kenapa Berlaku Secara Ghaib ?

Sebelum pergi jauh disana terdapat dua persoalan yang perlu dijawab iaitu kenapa berlaku pada waktu malam, bukannya pada watu siang ? Dan persoalan kedua kenapa peristiwa tersebut mengambil tempoh masa tertentu ?

Peritiwa Isra’ mula berlaku ketika Rasulullah s. aw sedang tidur di Kaabah, ada juga riwayat mengatakan baginda tidur di rumah baginda sendiri dan riwayat lain pula menyebut di rumah Ummu Hani’, semua riwayat adalah sahih. Kerana mimpi para anbiya’ adalah benar – benar berlaku dan Allah akan menetapkan hati para anbiya’ sebelum berlaku sesuatu mukjizat, supaya mereka tidak mengalami kejutan. Latihan yang telah diterima oleh Musa a.s sebelum menerima mukjizat dari Allah S.W.T. Walaupun pada peringkat latihan beliau agak ketakutan melihat tongkatnya sekali menjadi ular biasa dan sekali lagi menjadi \ular \ berbisa tetapi ketika mana mukjizat tersebut benar – benar berlaku di hadapan tukang sihir dan firaun, maka hati beliau menjadi teguh

Rasulullah s.a.w telah diberi berita gembira dengan pembukaan Kota Mekah, dan Allah Ta’ala telah memperlihatkannya kepada baginda melalui mimpi dan telah diceritakan oleh baginda kepada para sahabat. Maka disini ada suatu keadaan dinamakan pernyataan yang menghiburkan. Iaitu bahawa nabi akan menyaksikan yang dilihat itu tidak benar – benar berlaku maka ia dianggap sesuatu yang sekadar menghiburkan rasulullah. Biasanya mimpi Rasulullah akan datang seperti cahaya dan apa – apa yang dilihat pasti nyata.

Dari sini kita dapat simpulkan dalam satu pemahaman. Mimpi itu telah datang buat pertama kali ketika berada di rumah Ummu Hani, kemudian datang buat kali kedua di rumah baginda sendiri dan datang buat kali ketiga dalam bentuk peristiwa benar – benar menjadi kenyataan dan pada waktu baginda berada di Masjidil Haram. Hakikatnya, manusia tidak akan menafikan sesuatu yang berada di luar pengetahuan mereka. Kemudian kami bawakan mereka dalil dalil akal agar mereka mengetahui bahawa sesuatu yang ghaib tetap wujud walaupun kita tidak pernah menyaksikannya.

Dari Mekah Ke Baitul Maqdis

Pelbagai perbahasan telah kita lakukan berkaitan peristiwa Isra’ dan Mikraj, namun masih lagi berada di ruang lingkup ayat pertama surah al – Isra’ yang bermaksud “ diperjalankan hambanya”. Masjidil haram adalah tempat terdapatnya Kaabah yang mulia. Ia adalah masjid pertama yang dibina manusia di muka bumi sejak mereka mulu dijadikan. Allah Ta’ala memilih satu tempat di bumi ini iaitu masjidNya (Masjidil Haram) sebagai tempat untuk beribadah. Maka tempat terletaknya Baitul Haram adalah dataran yang mulia, Mekah Al – Mukarramah dan tersebut bukan sekadar hamparan bumiya sahaja bahkan meliputi kawsan di atas Baitul Haram hingga lapisan langit sebahagian itulah pada musim haji, kita dapati ada sesetengah jemaah haji yang bersembahyang di tingkat dua yang mana ianya lebih tinggi daripada binaan Kaabah sendiri, tapi solat mereka masih dikira sah.

Begitu juga dengan perut bumi yag berada dibawahnya, juga dianggap sebagai Baitl Haram. Ini kerana seluruh persekitaran di kawasan itu di kira sebagai masjid. Para malaikat dan rahmat Allah akan turun memayungi orang – orang yang menunaikan sembahyang disana. Manakala masjid yang berada di awah bangunan tertentu tidak dikira masjid tetapi diisytiharkan sebagai tempat untuk solat berjemaah. Kerana di tempat – tempat tersebut berkemungkinan ada wanita – wanita yang berhaid, atau orang – orang tidak suci, maka mereka ini akan menghalang dari dipayungi malaikat dan rahmat dari Allah Ta’ala

Apakah Erti Keberkatan ?

Perjalanan rasulullah s.a.w dalam peristiwa Isra’ dan Mikraj bermula dari masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa dan terus ke langit. Masjis Aqsa bermaksud masjid yang paling jauh. Ini kerana masjid ini adalah tempat yang paling jauh yang pernah mereka sampai sebelum kedatangan islam. Majidil Aqsa dikenali sebagai tempat yang diberkati Allah S.W.T. , secara umumnya keberkatan ialah diberikan sesuatu yang melebihi kadar yang dijanjikan.

Walau bagaimanapun, terdapat keberkatak agama yang hanya dikhususkan untuk hamba – hamba yang beriman. Manakala keberkatan yang terdapat keagamaa yang terdapat disekeliling Masjil Aqsa adalah kedua – dua keberkatan duiawi dan ukhrawi atau keagamaan. Maka jelaslah kepada kita keistimewaan masjidil Aqsa yang terkandung dalam firman Allah yang bermaksud ‘Ke Masjidil Aqsa yang kami berkati di sekelilingnya. ’Oleh itu orang-orang kafir hanya mendapat keberkatan duniawi sahaja. Manakala orang-orang mukmin mendapat keberkatan duniawi dan ukhrawi.

Kesimpulan

Disini kita akan melihat kepada nokhtah terakhir dalam peristiwa Isra’ Mikraj iaitu kewajipan solat. Kesemua hukum-hukum dan rukun-rukun Islam yang didatangkan kepada nabi melalui wahyu yang disampaikan oleh Jibril a.s kecuali solat. Dimana ia telah diperintahkan oleh Allah secara langsung, maka ibadah solat mempunyai pertalian terus di antara langit dan bumi, diantara hamba dengan tuhanNya dan ia adalah lambang kepada kehambaan seseorang manusia terhadap Penciptanya Yang Maha Agung.

Solat merupakan tempat berhimpunnya semua hukum-hukum agama, dan perkara paling pertama dihisap di akhirat kelak ialah solat. Sekiranya baik maka baiklah agama seseorang. Sesungguhnya solat dilakukan oleh seorang hamba akan mendekatkan lagi dirinya dengan Allah S.W.T. meskipun ibadah ini tidak akan memberikan apa-apa pulangan kepada mereka yag melakukannya, sama ada harta, benda, pangkat atau kemewahan dunia yang lain, tetapi hakikatnya ia telah memberi satu pulangan yang lebih beharga pada rohani seseorang.

Sesungguhnya mereka akan menikmati ketenangan jiwa dan akan menghalang keresahan hati, sehingga mereka mampu menghadapi cabaran hidup. Sesungguhnya rukun islam yang lain akan digugurkan kewajipan keatas seseorang hamba dalam beberapa keadaan. Contohnya orang miskin akan dikecualikan daripada kewajipan haji, tetapi ianya berlainan sekali dengan ibadah solat yang tidak digugurkan kewajipan mengerjakannya buat selama –lamanya. Berakhirlah disini perbincangan kita tentang Mukjizat Kubra iaitu mukjizat Isra’ dan Mikraj. Mukjizat yang telah mengatasi mukjizat –mukjizat lain kesemuanya. Rasulullah telah diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan diangkat ke lagi sehingga Sidral Muntaha. Seterusnya baginda telah melihat tanda –tanda kekuasaan tuhannya yang paling besar. Hanya kepada Allah kita memohon taufik dan hidayah.

------------------------

Ustaz Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
02600 Arau, Perlis
MALAYSIA

013-4006206
011-1070-4212
04-9882701
abdazizharjin@perlis.uitm.edu.my
https://www.facebook.com/abdaziz.harjin
http://abdazizharjin.blogspot.com